Co to jest asertywność?

W trakcie pracy w terapii często docieramy do potrzeby "bycia asertywnym". Chyba wiele osób myli to pojęcie z byciem "egoistycznym" lub "agresywnym". Spokojnie. Odkryjmy asertywność bez paniki, że zmienimy się na niekorzyść.

Co to jest asertywność?


To jest umiejętnością pełnego wyrażania siebie w kontakcie z innymi osobami. Zachowanie asertywne to bezpośrednie, uczciwe i stanowcze wyrażanie swoich uczuć, postaw, opinii lub pragnień w sposób respektujący uczucia, postawy, opinie, prawa i pragnienia drugiej osoby.

ASERTYWNOŚĆ to trzeci możliwy sposób zachowania – między ULEGLOŚCIĄ A AGRESJĄ. Zachowanie asertywne różni się od zachowania uległego tym, że jest działaniem zgodnym z własnym interesem oraz stanowczą obronę siebie i swoich praw – bez nieuzasadnionego poczucia lęku i winy. Zachowanie asertywne rożni się od zachowania agresywnego tym, że oznacza korzystanie z osobistych praw bez naruszania praw innych. Osoba asertywna nikogo nie rani. Osoba nieasertywna rani ... siebie. 

Asertywność wiąże się z umiejętnościami komunikacyjnymi, z poczuciem własnej wartości oraz poczuciem sprawstwa. 

Każdy z nas tego może się nauczyć: trzeba tylko lepiej poznać siebie, swoje wzorce zachowań, zastanowić się nad nimi (czasem zrozumieć ich historię) i wybrać, te, które nam będą lepiej służyć. Tym właśnie zajmujemy się na terapii: zmianą :)

Popular Posts